Назад

Ретранслатор PPE/DSC/FDSC


Ретранслатор PPE/DSC/FDSC

     Технически параметри на ретранслатор, работещ по радиопротоколите PPE/DSC/FDSC:

-         Захранващо напрежение от 11 до 16VDC;

-         Поддържа два работни радиопротокол PPE/DSC или PPE/FDSC;

-         Изход за работа по Internet- 1 брой(опция);

-         Възможност за каскадиране на ретранслатори за изграждане на сложни радиосистеми и конфигурации;

-         Вграден инженерен интерфейс RS232 за следене на трафика през ретранслатора;

-         Измерване на силата на приетите алармени сигнали от обектите;

-         Ретранслаторът се държи като обект он централизираната охранителна система- алармен вход/възстановяване, отворено/затворено, тест сигнал (при включване и по време), интелегентно следене за състоянието акумулаторната батерия/възстановяване, следи състоянието на мрежовото захранващо напрежение/възстановяване, следи параметри на радиоефирът (наличие на смущаващ сигнал, отсъствие на входящи алармени съобщения, лимитиране на времето за предаване по радиоканала) и други;

-         Задава се номер на ретранслатора в радиосистемата от FF00 до FF07;

-         Автоматично синхранизиране на работата на ретранслатора с други ретранслатори в радиосистемата;

-         Вградена светодиодна индикация;

-         Вграден филтър за алармените събития (програмира);

-         Радиоизход на протокола PPE;

-         Вграден режим за опознаване на работещи обекти по радиоканала и ретранслиране само на познати обекти в радиосистемата;