Фирма “Телетех” е производител на ново поколение централни охранителни съоръжения, което открива допълнителни възможности при управление на системата за охрана и е в състояние да задоволи високите изисквания на най-широк кръг от потребители. “Телетех” се специализира в областта на цифровите радиосистеми с широк обхват на действие- предаване на данни по радиоканал на големи разтояния. Ние имаме богат многогодишен опит в областта на радиокомуникациите и обезпечаваме разработка на апаратура с отчитане на изискванията и потребностите на пазара. Основни дейности на фирмата са разработка, внедряване, производство, реализация, монтаж и подръжка на високотехнологични централни съоръжения за охрана, радиоохранително и GSM оборудване, комуникационно оборудване, охранителна техника, специализирани контролери и други.