Назад

Централна GSM приемна станция


Централна приемна станция за охрана по GSM канал

Ver 4.0

     Централната многоканална приемна станция за охрана по GSM канал е реализирана в самостоятелна кутия и позволява работа  със стандартен охранителен софтуер.

 Технически параметри:

-          Изходен интрфейс RS232(стандартен)-2 броя;

-          Буфер на приети и необработени съобщения- 8192 броя;

-          Брой независими GSM входове 16 броя (разширяеми до 32 броя- опция);

-          Работна скорост по интерфейса RS232- до 19200 bit/s;

-          Стандартен изход за връзка с охранителен софтуер- SIMSI, SIMSII, LARS V6.0, PowerLink V1.4/V1.5 (опция), Alarm Center V1.05(опция) и други;

-          Анализ състоянието на GSM канала- връзка с базова клетка, сила на GSM сигнала, състояние на SIM карта и други;

-          Наличие на работна конзола за дежурния диспечер за програмиране на работните параметри на охранителната GSM система;

-          Брой обслужвани обекти- до 10 000;

-          Възможност за съхраняване и справки на приетите алармени събития в база данни за време eдин месеца назад;

-          Комуникацията между обектовите охранителни GSM модули и централната приемна станция е двупосочна с потвърждение и няма таксуващи импулси;

-          Автоматична регистрация на новите обекти;

-          Възможност за архивиране на базата данни за обектите и приетите алармени съобщения;

-          Възможност за дублиране на алармените съобщения по трите съществуващи GSM мрежи-Mtel, Globul и Vivacom;

-          Възможност за архив на невалидните позвънявания, въвеждани и изтриване на обект за охрана;

-          Възможност справки в базата данни за приетите алармени съобщения- по номер на обекта, по възникнало алармено съобщение и по период (дата), възможност за справка в базата данни по обекти за време за изтичане периода на SIM картите;

-          Възможност за автоматична самостоятелна работа на приемната станция за охрана по GSM канал без наличие на диспечерски софтуер;

-          Възможност за въвеждане на код и парола за работа на всеки диспечер и супервайзор на охранителната GSM система;