Назад

Охранителен пулт


Охранителен пулт  Ver 2.0

(кратко описание)

             Настоящият охранителен пулт служи за приемане на съобщенията от охранителни радиопредаватели и помага на монтажните групи да намерят подходящи места за инсталация на трансмитера в обекта с оглед получаване на максимално добър сигнал от предавателя. Охранителният пулт може да работи както в автономен режим като приемна станция, така и в автоматизиран режим съвместно с охранителен диспечерски софтуер LARS V5.0.

            Охранителният пулт има вграден жълт светодиод, който показва наличие на носеща на радиоканала с ниво над 10 микроволта. Това позволява да се контролират както получаваните алармени съобщения от предавателите, така и наличието на силни сигнали на използвания радиоканал или постоянни смущения. При нормална работа на пулта светодиода се запалва за около 2 секунди- по време на излъчване на охранителните предаватели, след което трябва отново да загасне. Ако по радиоканала има постоянна носеща, или радиоканала е „забит” умишлено светодиода ще свети постоянно или задълго.

             Примери:

________________________________________________________________________

2315 ACU Ok 1 r=05    - обект 2315, възстановен акумулатор, сигнала е приет от ретранслатор с 5 думи по първи радиоканал

________________________________________________________________________

4826 Test   2    N=08    -  обект 4826, тестов сигнал, получен директно с 8 думи по втори радиоканал

________________________________________________________________________

7119 Open  1   r3=05   - обект 7119 , освободен , минал през ретранслатор R3 получен с 5 думи по първи радиоканал

________________________________________________________________________

2706 Close  2 N=06   - обект 2706, поет под охрана , получен директно с 6 думи по втори радиоканал

________________________________________________________________________

            Забележка : Когато се оказва определен ретранслатор, терминала измерва броя думи на чутия ретранслатор.

             В охранителният пулт съществува вграден филтър на алармените съобщения, вгаден механизъм за икономия на електроенергия, сериозна проверка (тестване) на работоспособността на апаратурата, голям енергонезависим буфер на получени съобщения и др.

 Технически параметри:

- сериен порт RS232                                                                           1 брой

- скорост на серийния порт                                                                до 57 600 bit/s

- захранващо напрежение                                                                  9VDC-13.8VDC

- консумиран ток, не повече                                                             165mA

- брой контролируеми обекти по радиоканала(опция)                   128/256

- възможност за контрол на радиоканала                                         да

- чувствителност на входния радиосигнал                                       0.25uV

- брой радиоканали 150/450Mhz                                                       2 броя

- вградена защита от обрьщане на захранващото напрежение      да

- наличие на звуков сигнал                                                              20dB

- вграден дисплей                                                                              2х16

- работна температура                                                                      -10ºC до + 45ºC

- гаранционен срок на изделията                                                     12 месеца

- механични размери на кутията                                                     140x160x60мм

- алармени събития                                                                            Alr 1 до Alr 8

- нисък акумулатор                                                                             ACU Lo

- възтановен акумулатор                                                                   ACU Ok

- поет под охрана обект                                                                     Close

- снет от охрана обект                                                                        Open

- тестов сигнал                                                                                   Test

- възтановени аларми                                                                        Rest 1 до Rest 8

- включване на предавател                                                               PWR on

- вграден енергонезависим буфер за събития                                 10 000 бр

- филтър на съобщенията                                                                  да

- съвместа работа с програмно обезпечаване                                 LARS 5.0

- допустими радиопротоколи                                                           JJKEL,LARS и др.

- вграден часовник реално време                                                     да

- автоматична настройка лятно/зимно време                                 да

- избор на работна система(програмируемо)                                   да

- възможност за настроика на часовника реално време                 да

- режими на работа                                                                            автоном/автоматиз

- проверка нисък/възстановен акумулатор                                      да