Назад

Контролен панел Micro 3MPD


Охранителeн панел Micro 3MPD

Кратко описание и възможности на охранителна радиоцентрала Micro 3MPD.

     Предлаганата охранителна радиоцентрала Micro 3MPD служи за охрана на малки обекти, разполага с радиоприемник за дистанционно управление и три балансни зони за свързване на стандартни датчици. Охранителната централа работи без входно време, което премахва възможността eлиминиране на обекта по време на закъснителния период. През програмируемите изходи ( PG1,PG2,PG3 ) тя позволява съвместна работа с охранителен предавател или GSM модул, за предаване на възникналите ситуации в обекта до централен диспечерски пункт.

Функционалните възможности на охранителния панел са следните:

 • Възможност за включване на радиодистанционно управление с динамичен (скачащ, неповтарящ се) код -  до 15 броя;
 • Наличие на три балансни зони ( Z1,Z2,Z3 ) за свързване на стандартни охранителни датчици;
 • Възможност за свързване на всички стандартни охранителни датчици със захранване 12VDC, нормално затворени контакти и тампер за саботаж;
 • Вграден изход за стандартна сирена (SIR) със защита, включване по маса - до 1.2А. Червеният (положителен) проводник на пиезосирената се включва към AUX изхода на централата, а черния (отрицателен) извод на пиезосирената се включва на извод SIR;
 • Вградена защита 3.15A за обърнат поляритет на акумулаторната батерия;
 • Вградено захранване AUX 12VDC със защита от обръщане на захранването и защита по ток за захранване на сирена, охранителни датчици и външни консуматори. Нормалният консумиран (товар) ток на този изход (препоръчван от производителя) е 0.3А при 12VDC;
 • Вградено импулсно захранване с възможност за зареждане на акумулаторна батерия в зависимост от капацитета й от следните типове-12VDC/7Ah,4.5Ah,2.2Ah,1.3Ah;
 • Визуализация за наличие и отсъствие на мрежово захранване;
 • Предлаганите радиодистанционни  управления позволяват задаване на следните режими на охранителния панел - отваряне, затваряне и паника;
 • Възможност за опростено програмиране на работните параметри на охранителния панел чрез мостчета;
 • Вградена възможност за показване на възникнала аларма в зоните чрез три броя програмируеми изходи PG1,PG2 и PG3 със защита до 100mA;
 • Възможност за регистрация и звуков контрол на следните ситуации – отсъствие / възстановяване на мрежово захранване, нисък / възстановен акумулатор, подтвърждаване на подаване под охрана , освобождаване от охрана, паника и други;
 • Възможност за регистрация на ниска или дефектена акумулаторна батерия;
 • Двойно сигнализиране - чрез локален звуков сигнал и светодиодна индикация
 • Възможност за включване на външна антена за радиоприемника  - ANT;
 • Опционна възможност за отдалечено изнасяне на радиоприемника;
 • Лесно достъпна функция за изтриване на загубен радиоключ и въвеждане и обучение на ново радиодистанционно управление;
 • Функция MEMORY, позволяваща разглеждането на последните 256 събития за охранителната система
 • Вградено захранване на охранителния панел - мрежово (16.5VAC) и 12VDC/1.2A със възможност за заряд на акумулатор 12VDC, като има възможност за задаване на тока на заряд на акумулатора;
 • Охранителният панел може да работи само с мрежово напрежение, но този режим не се препоръчва, поради съображения за сигурност. Включване на акумулаторна батерия 12VDC e задължително!Контролен панел Micro 3MPD