Назад

Охранителен диспечерски софтуер ЛАРС Версия 5.0


                                               Охранителен диспечерски софтуер LARS

       Програмният продукт служи за мониторинг на сигнали получавани по радиоканал, телефонна линия и Internet.

     Хардуерни изисквания: Програмата е непретенциозна към хардуера - минимум P500, RAM 256Mb, свободно дисково пространство 15Mb, по възможност звукова и мрежова платка.

     Софтуерни изисквания: Работи в среда на Windows 95/98, XP, 7. Програмата е лесна за обслужване с интерфейс на кирилица. Дава възможност за множество оперативни и дългосрочни справки.
       Оперативните справки са - всички обекти, поети, освободени, слаби батерии, закъснели, без тест, събития за последните два дни. Справките могат да се правят за обект или група обекти по филтър. Филтърът включва част от името, тип на радиосистемата, адрес, отговорник на обекта, телефон, техник (район), категория. тип на обекта.
   Дългосрочните справки са за събитията от обект(и) по вид на сигнала, събития от неописани(външни) обекти и статистика за събитията по дни в определен период от време.

Възможности:
  - ползва до 8 комуникационни порта RS232 едновременно с различни централни станции;
  - диспечерският охранителен софтуер работи в повече от 65 сигнално охранителни дружества на територията на Република България;
  - поддържа цифровите комуникатори на фирмите Paradox, SurGuard и съвместими с тях;
  - използвани протоколи - KP Electronics, RAD6500, Tech98, ID Contact, SIA, Caller ID и др.;
  - програмата работи в локална мрежа, като дава възможност за отдалечено въвеждане на данни и следене на получаваните сигнали на отдалечен компютър в реално време;
  - конфигуриране до 256 събития като вид, интерпретация и текстово съобщение;
  - различни права за досъп до програмата;
  - визуализация на обекта върху картата на града, скица на обекта или снимки на обекта;
  - водене на дневник на оператора с обработените събития и резултата от реагирането;
  - архивиране и дублиране на данните;

    LARS 4.2 работи с ОС Win 3.x и WIn9x, а  LARS 5.0 и с NT базирани ОС като WinXP.
    LARS 5.0 има възможност за следене на подвижни обекти GPS и анимиране на маршрутите им.
   LARS 6.0 има възможност за съхраняване на данните периодично на FTP Server, съвместна работа с програмата GMAPLars (локализиране на обект върху карта), мониторинг на инженерния интерфейс (сила на сигнала, брой думи, повторения), съвместна работа с програмата LarsServer (концентратор на IP модули).

     GMAPLars е програма, която приема сигнали изпратени от програмата LARS, филтрира ги според вида на събитието и визуализира локацията на обекта върху картата, като използва GoogleMap.
     LarsServer е програма, която получава информация от отдалечени IP модули(репитери) по TCP/IP протокол и ги предава към програмата LARS за обработка.
    Допълнително към програмата може да се включи модул за изпращане на sms и E-mail съобщения към клиентите автоматично или ръчно при настъпване на определено събитие.

Пламен Димитров
  GSM   0887 800 609

LARS V5.0