Назад

Радио паник бутон RR400


Радиопаник бутон

(RR400,RT400)

             Радиомодулът се състои от безжичен двуканален радиоприемник RR400 и радиопредавател RT400. Всеки радиомодул притежава уникален динамичен код, който се записва в паметта чрез поставяне на джъмпер № 3 и натискане на бутон от радиопредавателя (дистанционното управление) ДВА ПЪТИ. Всеки радиоприемник може да приема до 15 броя  радиопредавателя. Следващите въведени кодове след петнадесетия, изтриват първоначално въведените. При експлоатация, джъмпер № 3 е свободен. Радиомодулът работи в режим на голяма икономия на енергия, което дава дълъг живот на акумулаторната батерия. Използването на съвременна елементна база и използване в радиоприемника на суперхетеродин дава голям обсег на действие и повишава обхвата на надежно сработване.

            Режим № 1 С включен джъмпер №1: При включване на захранването, двете релета /RL1 и RL2/ са изключени.Реле RL1 се включва от бутон I и остава включено докато той се държи натиснат. Реле RL2 се управлява по същия начин.

            Режим № 2 С включен джъмпер №2: При включване на захранването, двете релета /RL1 и RL2/ са изключени. Всяко натискане на бутон I на предавателя превключва RL1 и изключва RL2. Бутон II превключва RL2 и изключва RL1.

         Режим № 3 Нe  включени джъмпери №1 и №2: При включване на захранването двете релета /RL1 и RL2/ са изключени.Всяко натискане на бутон I на предавателя превключва RL1. Ако е било изключено го включва, а ако е било включено го изключва. Бутон II управлява RL2 по същия начин.

       Изтриване на паметта: Поставя се джъмпер №3 и се държи повече от 2 мин. Едното реле прещраква за индикация, че изтриването е завършило.

            Безжичният радиомодул използва удобен клип за колан,  което го прави удобен за работа. Всеки изход на радиоприемника RR400 е изведен с нормално отворен (NO) и нормално затворен (NC) релеен контакт. Радиопредавателят RT400 има вградена светодиодна индикация показваща състоянието на акумулаторната батерия и режима на работа.