Назад

Метална кутия


Метална кутия

       Металната кутия служи за вграждане на сигнално охранителна техника и нейната механична защита от несанкциониран достъп и вандализъм. В металната кутия свободно се вграждат и лесно се монтират охранителен предавател LBS2000 и акумулаторна батерия 12VDC с капацитет 7Ah.

  1.      Основни параметри на металната кутия

  • Размери на металната кутия                                                   215х205х75мм
  • Покритие на металната кутия                                                 полимерно прахово
  • Цвят на покритието                                                                 бял
  • Работна температура                                                              -35°С до +50°C
  • Тампер на металната кутия                                                     вграден
  • Опаковка на металната кутия                                                 картонена