Назад

Цифров охранителен ретранслатор


Цифров охранителен ретранслатор

(продукта не е достъпен)

        Цифров охранителен ретранслатор в състав- контролер цифров ретранслатор, захранващ блок 12VDC с възможност за заряд на акумулатор,  приемопредавател на 160/450MHz,   кутия IP55 за външен монтаж.

     Функционално предназначение на специализираният цифров охранителен ретранслатор e за приемане, проверка, възстановяване, преизлъчване на сигнали от охранителни предаватели и синхронизация на съвместната работа с други ретранслатори. Използването на такъв ретранслатор е оправдано при осигуряването на радиопокритие на голяма територия със сложен релеф и обезпечаване на по-голям район за радиопокритие.

Функционални параметри на цифровия охранителен ретранслатор са:

 •    Контрол на захранващото напрежение на ретранслатора;
 •    Блокиран радиовход на приемника;
 •    Контрол за нормалната работа на радиоприемника;
 •    Стандартни алармени входове;
 •    Възможност за повторение на група абонати-4 броя;
 •    Възможност определена група абонати да не се ретранслират-4 броя;
 •    Вграден алармен вход за самоохрана;
 •    Вход за интелигентно следене на променливото напрежение;
 •    Интелигентна защита на собствения предавател;
 •    Интелигентна система за синхронизиране на цифрови ретранслатори, работещи на една радиочестота;
 •    Интелигентно следене на състоянието на акумулаторната батерия;
 •    Позволява съвместна работа с други цифрови ретранслатори и централна приемна станция за охрана по радиоканал;

 Технически параметри на цифров охранителен ретранслатор

 •     Захранващо напрежение                                          от +10VDC до +15VDC
 •     Консумиран ток нормално/предаване                    0.12A/1.5А
 •     Буфер на приети съобщения                                    32 бр.
 •     Чувствителност на входния сигнал                        0,22uV
 •     Работна температура                                                -25°С до +50°C
 •     Механични размери                                                  35х80х160 мм
 •     Брой на контролируеми обекти                               8191
 •     Време за контрол блокирал радиоканал(прогр)     20 сек.
 •     Време за контрол на тих радиоканал(прог)            10 мин.
 •     Време на филтър на приети съобщения                  2 мин.и 30 сек
 •     Време за защита на собствен предавател               4 сек.
 •     Индикация на състоянията                                      светодиодна
 •     Изходна мощност на предавателя                           5/10W
 •     Честотно отстояние                                                  25/12.5 KHz
 •     Честотна девиация                                                    съгласно стандарта
 •     Работни радиопротоколи                                         LARS,KEL780, LBS,KEL784
 •     Гаранция на изделието                                             24 месеца