Назад

Многовходов двупосочен ретранслатор, работещ съвместно с приемна станция IGP8000-IRCSNIII


Многовходов охранителен двупосочен ретранслатор, работещ съвместно с приемна станция IGP8000-IRCSNIII

                         Многовходовият цифров ретранслатор позволява едновременно приемане на данни от охранителни предаватели, работещи по протокол KEEL780 по четири независми радиоканала, както и позволява съвместната работа с други цифрови ретранслатори и централна приемна станция IGP8000-Electronics Line,Ltd. в единна радиомрежа. Функционални възможности на многовходовия ретранслатор позволяват изграждането на сложни охранителни радиомрежи. Съвместната работата на системата от тези ретранслатори се синхронизира по отделен радиоканал, като по него се прехвърлят данните, потвърждение за приетите сигнали и друга служебна информация по протокола IRCSNIII.

                         Технически параметри на многовходов охранителен ретранслатор, работещ по протокол IRCSNIII:

 • Захранващо напрежение                                              + 10V  до  +15VDC  
 • Ток на консумация                                                       0.1А
 • Зони за охрана                                                               2 броя
 • Интелигентен контрол на акумулатора                       под 11.5 V
 • Интелигентен контрол на 220 VAC                           4 мин. след отпадане
 • Серийни интерфейси RS232                                        2 броя  
 • Изходно ниво на сигнала                                             0 до 500 mV ( 600 ома ) 
 • Работни радиовходове                                                 4 броя
 • Радиопротоколи                                                            IRSCNIII,KEL780,KEL784 
 • Налична защита на радиоканала                                 20 сек 
 • Синхронизация на ретранслатора                               радиоканал 
 • Възможност за ретранслация на група абонати         да 
 • Възможност определена група абонати да не се
  ретранслират                                                                  да
 • Възможност за програмиране на работните 
 • параметрите на ретранслатора по служебния канал да
 • Следене за квитанции от централната приемна
 • станция IGP8000-Еlectronics Line,Ltd                           да