Назад

Лентов BPF филтър


 Лентопропускащ филтър    BPF 03

 

          Настоящият филтър се използва за първично филтриране на приеманите сигнали или за подобряване на селективността на входа на използваните приемници. Изработва се в два вида – за 150 MHz и за 450MHz. Използването на филтъра е задължително между антената и входа на дистрибутивен усилвател. Намалява се значително вероятността от кросмодулационни смущения и подтиска допълнително огледалните честоти за приемниците с около 60dB.

Технически параметри на лентопропускащ филтър:

  •           Входно съпротивление                                           50 Ω  ( SMA )
  •           Изходно съпротивление                                         50 Ω  ( SMA )
  •           Брой свързани "HELIX" звена                                3 бр.
  •           Размери (150 MHz)                                                  20х60х52мм
  •           Размери (450 MHz)                                                  20х60х36мм
  •           Затихване в лентата на пропускане                      <1.6 dB
  •           Неравномерност в лентата на пропускане           <0.5 dB
  •           Лента на ниво -1dB                                                7Mhz за двата вида филтри
  •           Корпус                                                                     алум. профил