Назад

Радиопредавател 150Мhz


Охранителен предавател LBS2000NV-150MHz

Функционални параметри на охранителния предавател:

 

 • Възможност за излъчване на алармено събитие на 8 + 4 работни радиочестоти;
 • Възможност  за  препрограмиране  на  работните параметри на охранителния предавател;
 • Предавателят може да работи eдновременно с до четири произволно избираеми програмируеми адреса;
 • Защита от обръщане на захранващото напрежeние;
 • Кръгов енергонезависим буфер от 250 алармени събития в охранителния предавател;
 • Възможност за съвместна серийна работа с охранителни панели;
 • Брой входове - от 1 до 8;
 • Възможност  за  всеки вход  свободно да се  препрограмира - време  за сработване, функционално предназначение, брой на излъчване и ниво на сработване;
 • Възможност за интелигентно следене на състоянието на акумулатора под товар;
 • Специализиран вход за интелигентно следене на променливото напрежение;
 • Автоматично регулиране на девиацията в цялата работна честотна лента;
 • Контрол на правилната работа на честотния синтезатор;
 • Вградена температурна компенсация; 


Технически параметри на охранителния предавател LBS2000NV-150Mhz

 Захранващо напрежение

 от 9 до 15 VDC

 Консумация в дежурен режим

 10mA

 Консумация в режим на предаване

 0.9A

 Използвана антена несиметрична

 50Ω

 Изходна мощност-регулируема

 8W

 Работна честотна лента

 от 135 до 175MHz

 Честотно отстояние

 25/12.5 KHz (избираемо)

 Честотна девиация

 съгласно стандарта

 Модулация

 FFSK,PWM

 Време за защита на радиоканала

 4 sec.

 Индикация

 светодиодна

 Протоколи за работа по радиоканала

 LARS, LARS1, KEL 780, DSC (Links2150), LBS, LBO, Informer 12000, КЕL784, JKEL, JJKEL, CI, PPE и др.

Работна температура

 от -25°C до +50°C
Охранителен предавател LBS2000NV
Програмиране на охранителен предавател LBS2000NV